شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۱
جلال سمیعیجلال سمیعی

آخ سینما - ویژه جشنواره 37 (شماره یکم)

زد و خوردهای رسانه‌ای با قدرت ادامه دارد