پنجشنبه، ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸

نارضایتی بازیگر قدیمی از بازی در سریال نوروزی شبکه یک