سه شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

انتقاد از حضور نورگل یشیلچای در فیلم «جن زیبا»

شبکه GEM برای بازیگران ترکیه‌ای در ایران بازاریابی راه انداخته است!