تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۲
نام فیلم
مبلغ فروش
کارگردان
تعداد روز نمایش
ماجرای نیمروز: رد خون
۵,۴۹۹,۹۰۶,۹۸۹
محمدحسین مهدویان
۴۹
مطرب
۵,۰۲۳,۳۰۳,۵۰۹
مصطفی کیایی
۷
هزارتو
۳,۶۰۳,۸۳۵,۴۳۹
امیرحسین ترابی
۲۱
مسخره‌باز
۳,۰۲۸,۵۷۹,۷۹۰
همایون غنی‌زاده
۳۵
کلوپ همسران
۲,۷۸۰,۲۰۳,۲۵۹
مهدی صباغ‌زاده
۵۶
درخونگاه
۱,۳۰۵,۷۱۲,۲۰۹
سیاوش اسعدی
۴۲
چشم و گوش بسته
۱,۰۷۴,۶۱۱,۰۱۰
فرزاد موتمن
۷
سال دوم دانشکده من
۹۰۳,۲۸۱,۳۸۰
رسول صدرعاملی
۴۲
خانه پدری
۴۶۱,۸۶۷,۳۹۰
کیانوش عیاری
۵
سمفونی نهم
۱۸۲,۳۵۵,۲۵۰
محمدرضا هنرمند
۷
منطقه پرواز ممنوع
۱۵۲,۶۸۳,۰۰۰
امیر داسارگر
۷
تورنادو
۱۱۶,۷۶۸,۰۰۰
سیدجواد هاشمی
۷
بنیامین
۹۴,۹۱۵,۰۰۰
محسن عنایتی
۷

فروش فیلم‌ها به